logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

Veritabanı Hakkında

Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalık Çalışma Grubu (TSN-GOLD) 04.04.2008 tarihinde kuruldu. Grubumuzun kurulma amacı Türkiye’de glomerüler hastalıkların demografik verilerini ve klinik özelliklerini ortaya koymak, prognoz ve tedaviye yönelik literatüre yeni katkılar sağlamaktır. TSN-GOLD ilk olarak ‘Primer Glomerüler Hastalık Veri Tabanı’nı oluşturdu ve Mayıs 2009\'dan itibaren Türkiye genelinden toplam 25 merkez hastalarının demografik özelliklerini, primer glomeruler hastalık spesifik tanılarını, biyopsi bulgularını, takip, tedavi ve klinik sonlanım verilerini bu veri tabanı sistemine online olarak girmeye başladı. İlk veriler 2014 yılında yayınlandı (1). 2017 yılında veri tabanı güncel bilgiler ışığında yenilendi. Grubumuza katılan merkez sayısının 47\'ye çıkmasıyla birlikte veri girişi hızlanarak devam etti. 2019 yılı itibarı ile verisi girilen hasta sayısı 4500 rakamını geçti. TSN-GOLD, artan deneyimli merkez ve akadaemisyenleri ile çalışmalarına devam etmekte ve yeni makalelerini yayınlamaktadır (2-4).

1. Ozturk S, Sumnu A, Seyahi N, Gullulu M, Sipahioglu M, Artan S et al. Demographic and clinical characteristics of primary glomerular diseases in Turkey. Int Urol Nephrol. 2014 Dec;46(12):2347-55. doi: 10.1007/s11255-014-0838-3.
2. Turkmen A, Sumnu A, Cebeci E, Yazici H, Eren N, Seyahi N, et al. Epidemiological features of primary glomerular disease in Turkey: a multicenter study by the Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group. BMC Nephrol. 2020 Nov 14;21(1):481. doi: 10.1186/s12882-020-02134-8.
3. Aydin Z, Turkmen K, Dede F, Yasar E, Ozturk S, Aydin M, et al. Demographic, clinical and laboratory characteristics of rapidly progressive glomerulonephritis in Turkey: Turkish Society of Nephrology-Glomerular Diseases (TSN-GOLD) Working Group. Clin Exp Nephrol. 2020 Oct 11. doi: 10.1007/s10157-020-01978-6.
4. Sumnu A, Turkmen K, Cebeci E, Turkmen A, Eren N, Seyahi N, et al. Characteristics of primary glomerular diseases patients with hematuria in Turkey: the data from TSN-GOLD Working Group. Int Urol Nephrol. 2020 Nov 5. doi: 10.1007/s11255-020-02690-w.