logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

Nefroloji nedir?

Nefroloji nedir?

Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp bilimi dalıdır. Nefroloji; Yunanca nephros “böbrekler” ve ology “çalışma” anlamına gelen bir terimdir. Nefrolog da böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktordur.

Nefroloji kapsamına giren hastalıklar şunlardır:

- Böbrek hastalıklarının tedavisi

- Hipertansiyon, diyabet ve aterosklerozun böbrek fonksiyonlarına karşı koruyucu hekimlik hizmetleri

- Son dönem böbrek hastalarının destek tedavileri ve takibi hizmetleri

- Böbrek iltihapları (Nefrit ve Pyelonefrit gibi)

- Akut böbrek yetmezliği

- Kronik böbrek yetmezliği

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)

- Kronik Nefrit

- Albumin

- Böbrek taşları

- Üremi

- Böbrek kanseri