logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

Ülkemizdeki güncel primer glomerülonefrit verilerini içeren genel makalemiz yayımlandı...
10/09/2021

Grubumuzun veritabanımızdan elde edilen verilerle 2014 yılında ilkini yayımladığı, çok merkezli primer glomerüler hastalıklar verisinden sonra 2019 yılına kadar olan verilerin de dahil edildiği makalesi yayımlandı. Bu makalede, ülkemizdeki 47 nefroloji kliniğinden 2009-2019 yılları arasında elde edilen yaklaşık 4500 hastanın epidemiyolojik, klinik ve başvuru laboratuvar verileri yanında temel histopatolojik özellikleri de sunulmuştur. Bu verilere göre 2014'deki verilere göre böbrek biyopsisi ile en sık tanı konan primer glomerüler hastalıklar  membranöz nefropati (%28.8), fokal segmental glomerüloskleroz (% 19,3) ve IgA nefropatisi (% 17,2) iken, 2019 verilerine göre ülkemizde böbrek biyopsisi ile tanı konan en sık  primer glomerüler hastalıklar IgA nefropatisi (%25,7), membranöz nefropati (% 25,6) ve fokal segmental glomerüloskleroz (% 21,9) olmuştur.

Bu makaleye https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-020-02134-8 adresinden erişip makaleyi ücretsiz indirebilirsiniz.