logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

Anti-GBM Hastalığında Laminin-521’e Karşı Gelişen Otoantikorlar ve Alveolar Hemorajinin İlişkisi
10/09/2021

Anti-GBM Hastalığında Laminin-521’e Karşı Gelişen Otoantikorlar ve Alveolar Hemorajinin İlişkisi
Shen CR et al. Laminin-521 is a Novel Target of Autoantibodies Associated with Lung Hemorrhage in Anti-GBM Disease. J Am Soc Nephrol. 2021 Apr 23;ASN.2020101431. doi: 10.1681/ASN.2020101431
Anti-glomerüler bazal membran (anti-GBM) hastalığı tip IV kollajenin alfa-3, 4, 5 zincirlerinde yer alan epitoplara karşı gelişen antikorlarla karakterizedir. Laminin-521 de glomerüler bazal membranın önemli bir komponentidir ve hayvan modellerinde glomerülonefrit gelişimi için bir hedef olduğu gösterilmiştir. Journal of American Society of Nephrology’de Nisan 2021’de yayımlanan bu çalışmada, anti-GBM hastalığı tanılı 101 hasta ile 85 kontrolde laminin-521’e karşı gelişen IgG tipinde antikorlar araştırıldı. Anti-GBM hastalığı grubunun üçte birinde bu antikorlar pozitif bulunurken sağlıklı kontrollerde ve diğer glomerüler hastalıklara sahip olan bireylerde antikorlar negatifti. Alveolar hemorajisi olan hastalarda, böbreğe sınırlı hastalığı olanlara göre daha fazla oranda otoreaktivite görüldü (% 51.5 ile % 23.5, p=0.005). Antilaminin-521 otoantikorları IgG1 ve IgG4 alttiplerindeydi, alveolar hemorajinin yanı sıra hemoptizi ve sigara içiciliği ile de ilişkili bulundu. Tartışma bölümünde ise araştırmacılar GBM’de alfa-3, 4, 5 zincirlerinin baskın olduğunu, anti-alfa-3 antikorlarının aşikar bir inflamasyonun meydana gelmesi için yeterli olabileceğini; ancak alveolar bazal membranda ise alfa-1, 2, 1 zincirlerinin konsantrasyonunun yüksek olması nedeniyle alfa-3, 4, 5’in dilüsyona uğradığını, böylece anti-alfa-3 antikorlarının inflamasyon eşiğinin geçilmesi için tek başına yeterli olmayabileceğini, bu durumda antilaminin-521 antikorlarının katkısının devreye girebileceğini belirterek yeni bir hipotez öne sürdüler.

https://jasn.asnjournals.org/content/early/2021/04/22/ASN.2020101431.long 

Dr Şafak Miroğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları, Nefroloji BD