logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

Ulusal TND Kongresinde TSN-GOLD Sunumu
01/11/2021

Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalık Çalışma Grubu’nun (TSN-GOLD) grubunun 2018-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği faaliyetler Derneğimizin düzenlediği Ulusal Kongrede bir sunum olarak Çalışma Gurubu üyesi Doç. Dr. Egemen Cebeci tarafından sunuldu. Oldukça yüksek katılımlı olan bu toplantının bitiminde katılımcılar tarafından konunun ve çalışmaların karşılıklı tartışılma fırsatı oldu.