logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ GLOMERÜLER HASTALIK ÇALIŞMA GRUBU -2021 TOPLANTISI-
01/11/2021

Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalık Çalışma Grubu’nun olağan toplantısı 38. Ulusal Nefroloji Kongresi’nde 15.10.2021 tarihinde 27 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Toplantımızın gündemi ve alınan kararlar şu şekildeydi:
• TSN-GOLD grubunun 2018-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği faaliyetler; hem kongrede izole bir sunum olarak (Çalışma Gurubu üyesi Doç. Dr. Egemen Cebeci tarafından) hem de Çalışma Gurubu toplantısında (Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Savaş Öztürk tarafından) sunuldu.
• TSN-GOLD grubunun yayınlamış ve yayınlanmak üzere olan makaleleri hakkında grup üyelerine bilgi verildi.
• Bundan sonra planlanan klinik sonlanım çalışmaları için üyelere geri bildirimler yapıldı ve veri tabanındaki hasta dosyalarını kapamanın önemine vurgu yapıldı.
• 2021 yılında yayınlanan KDIGO glomerülonefrit kılavuzunun özet kısmının tercümesinin Nefroblog işbirliğiyle bitmek üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.
• Uzlaşı raporunun literatür eşliğinde online olarak dinamik şekilde güncellenmesine karar verildi.
• Nefropatoloji konusunda Patoloji Derneği ile ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve iş birliği yapılması kararlaştırıldı.
• Veri tabanı verilerinin (özellikle sonlanım verilerinin tamamlanmasıyla) yıl sonuna kadar güncellenip sonrasında 2022 Kış Okuluna kadar makale planlamalarının yapılmasına karar verildi.