logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

Minimal Değişiklik Hastalığında Anti-Nefrin Otoantikorlarının Keşfi
29/11/2021

Minimal değişiklik hastalığında nefrine karşı gelişen otoantikorların keşfini içeren bu çalışma, Kasım 2021’de JASN’da yayımlandı ve büyük ses getirdi. NEPTUNE kohortu ve çalışmada yer alan merkezlerin lokal hastalarının dahil edildiği bu analizde, hasta ve kontrol gruplarında ELISA ile anti-nefrin antikorlarının varlığı araştırıldı ve hastaların yaklaşık 1/3’ünde bu antikorların pozitif olduğu tespit edildi. İmmünofloresan mikroskopiyle gerçekleştirilen analizlerde hastaların böbrek biyopsilerinde punktat IgG birikimi olduğu görüldü ve otoantikorların bu IgG birikimleriyle birlikte bulunduğu (colocalization) tespit edildi. Serumda tespit edilen otoantikorların tedaviye yanıt verenlerde azaldığı izlendi. Araştırmacılar, anti-nefrin otoantikorlarının nefrinin yeniden dağılımına neden olduğuna ve bu yeniden dağılımın filtrasyon yarığındaki silinmeye neden olabileceğini öne sürdüler. Bu hipotez, patogenez yönünden incelendiğinde pemfigustaki desmoglein ve desmogleine karşı antikorların ilişkisine benzerlik göstermektedir.
https://jasn.asnjournals.org/content/early/2021/11/03/ASN.2021060794
Watts A et al. Discovery of Autoantibodies Targeting Nephrin in Minimal Change Disease Supports a Novel Autoimmune Etiology. J Am Soc Nephrol 2021 Nov 3;ASN.2021060794. doi: 10.1681/ASN.2021060794

Dr Şafak Miroğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları, Nefroloji BD